โอนเงิน
ชำระบัตรเครดิต ด้วยเครื่องรูดบัตรแบบพกพา
ผ่อน 0% 3, 6, 10 เดือน
เครดิต 30 วัน สำหรับบริษัทใหญ่ และหน่วยงานราชการ
เช่าซื้อ, เช่าใช้, ลิสซิ่ง
 
โอนเงิน

เลขที่บัญชีบริษัท

กลุ่มบริษัท โปรเคิร์ฟ ซิสเตมส์ 1992 ขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในสินค้า และบริการของเรา เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินของท่าน บริษัทฯ ขอแจ้งเลขที่บัญชี ดังต่อไปนี้

เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาแฟกซ์เอกสารที่ 02-961-0500 หรืออีเมล์ ac@d108.com

ชื่อบัญชี  บริษัท โปรเคิร์ฟ ซิสเตมส์ จำกัด

 

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

ประเภทบัญชี

กรุงศรีอยุธยา

โรบินสัน ศรีสมาน

786-0-00009-2

กระแสรายวัน

กรุงเทพ

เมืองทองธานี

931-3-00258-7

กระแสรายวัน

กรุงไทย

เมืองทองธานี

147-6-01061-7

กระแสรายวัน

กสิกรไทย

โรบินสัน ศรีสมาน

014-3-78778-8

กระแสรายวัน

ทหารไทย

โรบินสัน ศรีสมาน

274-1-00019-0

กระแสรายวัน

ไทยพาณิชย์

เมืองทองธานี

328-3-02336-2

กระแสรายวัน

ธนชาต

จรัญสนิทวงศ์ 86/2

159-3-01002-3

กระแสรายวัน

ชำระบัตรเครดิต ด้วยเครื่องรูดบัตรแบบพกพา
 
 
ผ่อน 0% 3, 6, 10 เดือน (เฉพาะสินค้าจัดรายการเท่านั้น)
 
 
เครดิต 30 วัน (สำหรับหน่วยงานราชการ และบริษัทจดทะเบียน เปิดนาน 5 ปี และทุนจดทะเบียน 5ล้านบาทขึ้นไป)
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติเครดิต (ทำครั้งเดียว ใช้ได้ 5 ปี)

1. หนังสือรับรองบริษัทหน้าแรกที่ระบุปีจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน และชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ (วันที่ออกไม่เกิน 90 วัน)

2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ

3. ภ.พ.20 แสดงที่อยู่ เพื่อใช้ในการเปิดใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง

4. แผนที่ในการส่งสินค้า วางบิล และรับเช็ค

5. รายชื่อบริษัทคู่ค้าอ้างอิง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ จำนวน 3 ราย

 
 
เช่าซื้อ, เช่าใช้, ลิสซิ่ง (สำหรับยอดซื้อรวม 100,000 บาทขึ้นไป)
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติเครดิต กรณีเช่าซื้อ เช่าใช้ ลิสซิ่ง (ทำใหม่ทุกครั้ง)

1. หนังสือรับรองบริษัทหน้าแรกที่ระบุปีจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน และชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ (วันที่ออกไม่เกิน 90 วัน)

2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ

3. ภ.พ.20 แสดงที่อยู่ เพื่อใช้ในการเปิดใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง

4. แผนที่ในการส่งสินค้า วางบิล และรับเช็ค

5. รายชื่อบริษัทคู่ค้าอ้างอิง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ จำนวน 3 ราย

6. สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6-12 เดือน