ปัญหาใหญ่ของหลายองค์กร คือ โครงการ Implement ระบบไอทีไม่ประสบความสำเร็จ สาเหตุสำคัญคือ ขาด IT Project Director ที่มีประสบการณ์จริง ทำให้การลงทุนระดับสิบล้าน ร้อยล้านสูญเปล่า ทีมงานโปรเคิร์ฟคือผู้เชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ และวางระบบไอทีเสถียรภาพสูง ตั้งแต่พ.ศ.2533 จนถึงปัจจุบัน พร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญครบทุกด้าน ดังนี้
- CIO, IT Project Director
- Project Manager, Project Co Ordinator
- Network Admin ระดับ CCNP และที่ปรึกษาระดับ CCIE ด้าน Switch, Router
- Network Admin ระดับ CCNP และที่ปรึกษาระดับ CCIE ด้าน Wireless
- Network Admin  ระดับ CCNP และที่ปรึกษาระดับ CCIE ด้าน IP Phones
- Network Admin ระดับ CCNP และที่ปรึกษาระดับ CCIE ด้าน Network Security
- Network Admin ระดับ CCNP และที่ปรึกษาระดับ CCIE ด้าน Data Center
- System Admin ระดับ Certificate Microsoft Server, SAN Storage, Email, Data Center
- Database Admin ระดับ Certificate Microsoft SQL, Oracle
- Programmer PHP/MySQL, Java, ASP
- Web Admin, Webmaster and Web Design HTML5, CSS, JQuery, Java
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2007 9cisco.com All rights reserved
Hosting by CSR 9cisco.com
Web design by d108.com