จำหน่าย ติดตั้ง วางระบบ และต่อ MA ระบบโรงพยาบาลครบวงจร (เราสามารถดูแลได้ทุกระบบงาน)
รับบริหารโครงการไอที โรงพยาบาล ระบบ HIS, PACS, RIS, EMR, Pharmacy, ERP, จัดซื้อ, พัสดุ, การเงิน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2007 9cisco.com All rights reserved
Hosting by CSR 9cisco.com
Web design by d108.com